Nomen est omen


           
KOMENTARI  Branka Ćurčić Objavljeno: 11. 06. 2019.

Položaj stanara u urbanističkim i političkim procedurama

Slučaj javnog uvida u Nacrt izmena Plana na uglu Bulevara kralja Petra I i Rumenačke ulice

Svega nekoliko dana pre završetka javnog uvida u Nacrt izmene i dopune Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu Bulevara kralja Petra I i Rumenačke ulice), stanari zgrade na koju će najviše uticati izgradnja višespratnica na svega nekoliko metara od njihovih prozora i terasa, na svojim ulazima zatekli su anonimno obaveštenje o ovim izmenama. Isto obaveštenje je primilo udruženje GKP čije se sedište nalazi u neposrednom komšiluku, ali mi smo znali ko nam ga šalje – prijateljski nastrojeni i za razvoj grada zabrinuti urbanisti i arhitekte sa kojima smo imali prilike da sarađujemo. Zabrinuti su za još nešto, a to je činjenica da se ove izmene sprovode po skraćenom postupku, što znači da je vremenski period za podnošenje primedbi stanara, odnosno zainteresovanih pravnih i fizičkih lica kako stoji u procedurama donošenja planova, vrlo kratak.

Skraćeni postupak po kojem se sprovodio pomenuti Nacrt izmena Plana znači da je izostavljen rani javni uvid, a period za podnošenje eventualnih primedbi je sveden na dvonedeljni javni uvid. Međutim, osim anonimnog obaveštenja, stanari nisu mogli da se obaveste o ovoj promeni drugačije do da su otišli u prostorije JP „Urbanizma“ gde bi po proceduri Nacrt izmena Plana trebalo da bude istaknut i njima dostupan. Ali, dobro znamo da stanari nemaju naviku da odlaze u ovu instituciju, i zašto bi, kada imaju sebi bližu – mesnu zajednicu u kojoj je ovaj Nacrt takođe trebalo da bude dostupan. No, mi znamo ne samo da su stanari izgubili kontakt sa mesnim zajednicama i da su one zatvorene za njihove potrebe i inicijative, već i da one više ne ispunjavaju ni minimum obaveza kako prema komšijama, tako i prema javnim institucijama vlasti Novog Sada. Jedna od tih obaveza je bila i javno isticanje Nacrta izmena Plana u prostorijama mesne zajednice i obaveštavanje građana o tim izmenama. Međutim, posetom mesnoj zajednici „Omladinski pokret“ na čijoj teritoriji se ove izmene dešavaju, utvrdili smo da Nacrt ovog Plana nije javno izložen u bilo kojoj prostoriji mesne zajednice, i time nije bio dostupan građanima ni u jednom trenutku tokom trajanja javnog uvida. Stanari su bili vidno zbunjeni jedinim i anonimnim obaveštenjem koje su zatekli na svojim ulazima, samo nekoliko dana pre završetka javnog uvida.

Kao komšijsko udruženje građana podneli smo primedbu koja se odnosi upravo na kršenje procedure i postupka izlaganja na javni uvid Nacrta izmena plana koji nije adekvatno sproveden, s obzirom da nije bio javno dostupan u mesnoj zajednici tokom trajanja javnog uvida. Time je prekršen Zakon o planiranju i izgradnji (član 50. stav 1.), Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja (članovi 60. i 61), i sam Zaključak Gradonačelnika od 24. aprila 2019. godine kojim utvrđuje Nacrt odluke o izmenama i dopunama ovog Plana i sprovođenje procedure javnog uvida – jasno piše – u prostorijama JP „Urbanizam“ i u mesnoj zajednici „Omladinski pokret“. Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove prostornog i urbanističkog planiranja, a to je Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove, nije obezbedio potrebne uslove za sprovođenje javnog uvida, niti je na adekvatan način obavestio građane o njegovim izmenama, čime im je uskratio mogućnost da prilože primedbe na Nacrt izmena Plana. Ako je gradonačelnik zaključkom zadužio Gradsku upravu za urbanizam i građevinske poslove da javni uvid oglasi u dnevnim novinama, a „Urbanizam“ da istakne plan u svojim prostorijama i obezbedi prisustvo stručnog lica za njegovo tumačenje, postavlja se pitanje da li je moguće da gradonačelnik zapravo ničim nije zadužio Savet mesne zajednice, čak ni visokom pozicijom u hijerarhiji političke partije kojoj svi skupa pripadaju.

Činjenica da se mesna zajednica oglušila na proceduru Uprave a zatim i na zaključak gradonačelnika koji tu proceduru potvrđuje, dovodi do apsurda famoznu autonomiju rada Saveta ovih institucija mesne samouprave na koju se čak i vlast poziva kada joj se skrene pažnja na zatvorenost mesnih zajednica za građane, udruženja i inicijative, jer kaže da smo članove Saveta sami neposredno birali. Na taj način se sva krivica za nepostupanje Saveta svaljuje samo na birače, dok se stanarima, ljudima i stanovnicima mesne zajednice zapravo ukida njihovo pravo na lokalnu samoupravu. Međutim, u ovoj situaciji na delu je kršenje upravne procedure od strane Saveta mesne zajednice što zaista nema veze sa stanarima i stanovnicima mesne zajednice, čak i kada su sami neposredno birali članove Saveta.  Mehanizmi sankcionisanja Saveta zbog kršenja procedura i neobavljanja svog posla verovatno ne postoje, politička volja da se problem iskomunicira tek, i upravo zbog toga se institucije vlasti pozivaju na njihovu autonomiju u radu i odlučivanju. Ali, mi ne zahtevamo sankcije već adekvatno sprovođenje procedure javnog uvida, i zbog njenog kršenja, ponovljeni javni uvid u Nacrt izmena Plana i njegovu javnu prezentaciju stanarima uz prisustvo nadležnog urbaniste, u prostorijama Mesne zajednice „Omladinski pokret“. Zahtev je minimalan i svakako proceduralan, ali bi njegovo ispunjenje moglo da otvori prostor za sasvim nove odnose između lokalnih institucija i ljudi.

I konačno, nakon završetka javnog uvida u Nacrt izmena plana za koji su stanari saznali u poslednjem trenutku, organizovali su sastanak u zajedničkoj prostoriji stanara u Kralja Petra I kojem su prisustvovali članovi našeg udruženja i naši saradnici arhitekte i novinari. Saznali smo da su stanari uspeli da podnesu primedbe, čak i uz angažman profesionalnog upravnika jedne stambene zajednice, i sadržina primedbi je ista kao sadržina obaveštenja urbanista koje su zatekli na svojim ulazima. Ono što je ohrabrujuće je da su primedbe podneli i članovi Inicijative „Sačuvajmo Liman od betona“ koji se godinu dana bore za očuvanje svog okruženja, i Društvo arhitekata Novog Sada, a ohrabrenje jeste i činjenica da su dan pre ovog sastanka, stanari čak deset zgrada na uglu Stražilovske i Maksima Gorkog organizovali protestno okupljanje i pozvali komšije da im se pridruže na javnoj sednici Komisije za planove na kojoj su razmatrane njihove primedbe. Na sastanku su naše komšije odlučile da se obrate i mesnoj zajednici „Omladinski pokret“, pored toga što je prekršila procedure neizlažući Nacrt izmene Plana i nepozivajući stanare da ih obavesti o tim izmenama. Uspostavljanje te komunikacije nije na odmet, ali se postavlja pitanje njenog smisla ukoliko stanari ne traže opoziv Saveta mesne zajednice ili pak ukoliko sam Savet ne bude uticao na obaranje loše sprovedenog javnog uvida i zatim na njegovo ponavljanje, tj. ukoliko mesna zajednica konačno ne stane na stranu ljudi.

Ovde opisan slučaj pokrenuli su urbanisti i to jeste legitiman način deljenja brige oko ne-sprovođenja procedura donošenja planova i oko razvoja grada, koji su time i pozivali građane da ostvare svoja prava. U procesu donošenja planova, učešće građana je zakonima, pravilnicima i raznim zaključcima uređeno, a u pitanju je mogućnost podnošenja primedbi u toku ranog javnog uvida i javnog uvida, a zatim i na javnoj sednici Komisije za planove, i za tu već predviđenu mogućnost se svakako treba boriti. Ujedno, na ovom mestu već lagano izlazimo iz uske urbanističke problematike i ulazimo na teren političke problematike, a ona se tiče procedura odlučivanja i upravljanja, nadležnosti i sprovođenja odluka u okviru mreže institucija kojom se donosi jedan plan, a zatim i „procedura“ u najširem smislu koje stanari i građani uspostavljaju među sobom kroz artikulaciju svog problema, nalaženja mogućeg načina borbe i reakcije prema institucijama vlasti, i napokon prema drugim akterima u ovom problemskom polju. Udruženja i urbanisti, kao i već postojeće inicijative građana koje organizovano deluju povodom istih problema u svojim komšilucima, idu u susret i ovim stanarima. Da li su obaveštavanje i podrška dovoljni da bi se stanari pokrenuli pitanje je, a odgovor će zavisiti od njihovog angažmana i kompetencije koju oko problema mogu da razviju.

Podeli ovaj članak:


Najnoviji članciAutori izveštaja: Branka Ćurčić & Zoran Gajić Izdavač: Grupa za konceptualnu politiku Pred vama je peti po redu Izveštaj Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada, […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 29. 02. 2024.


Dokument koji je pred vama, Predlog za politiku decentralizacije – za očuvanje građanskog karaktera mesne samouprave, dobili su svi koji su raspoloženi da nam se pridruže […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 27. 02. 2024.


Perspektive srpskog društva s kvazielitama i pseudojavnošću Često se može čuti kako nam je društvo duboko podeljeno, da postoji nepremostiv jaz između „dve Srbije“ koje su […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 12. 02. 2024.


Dokumentarni film: Istina, odgovornost, poverenje Film je nastao u procesu zagovaranja građanskog karaktera mesne samouprave, ali se kao ključno nametnulo pitanje poverenja. Naš je utisak da […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 31. 01. 2024.
   
   

Prijavi se i budi prvi koji ćeš
pročitati novi članak© 2022 BiltenSTANAR

Uredništvo biltena

Grupa za konceptualnu politiku
Pariske komune 42, Novi Sad
tel: +381 (0)21 6333 013
konceptualna politika@gmail.com
www.gkp.org.rs
www.inicijativa-samouprava.rs
www.mesnezajednice.rs© 2022 BiltenSTANAR
Vrati se na vrh