Nomen est omen


           
KOMENTARI  GKP Objavljeno: 03. 07. 2021.

Šta je moguće uraditi u Savetima MZ u Novom Sadu

Na nekoliko pitanja koja su postavljena na facebook grupi “Inicijativa za mesne zajednice”, kao i na pitanja nekoliko nezavisnih kandidata koji su postali članovi Saveta MZ, ovde dajemo odgovore i predloge o tome šta je moguće uraditi u njima i putem njih, a shodno našem prethodnom iskustvu sa MZ, kao korisnici njenih kapaciteta i mogućnosti, pre nego što ih je vlast u prethodnom periodu zatvorila. Gotovo sve što ovde sledi sadrže statuti MZ, koji su konačno dostupni i članovima Saveta i građanima, ali to često nije dovoljno da bi se pokrenule inicijative u okviru Saveta MZ i lokalne zajednice, niti je sve što je moguće uraditi napisano u njima. Stoga je ovo namenjeno svim građanima, novim članovima i članicama Saveta MZ i svim nezavisnim kandidatima koji mogu da nastave da insistiraju na učešću u radu svojih MZ iako nisu ušli u njihove Savete.

Nadležnosti Saveta MZ – Mnogi među nama su donedavno verovali da MZ nemaju moć, ali one zapravo nemaju vlast jer nisu organi vlasti već organizacije građana. I kao takve, one imaju moć da se bave značajnim pitanjima za lokalnu zajednicu i njene građane. Organizacija građana u sistemu uprave je mesto moći koje pripada građanima i sa njega je moguće uputiti samoupravni predlog i zahtev svim organima vlasti. Sam Savet može da donosi odluke, pravilnike i zaključke, i u obavezi je da donese svoj godišnji program shodno predlozima građana koji sugerišu šta je potrebno uraditi u njihovoj lokalnoj zajednici. Takođe, Savet je u obavezi da na zboru građana predstavi rezultate svog rada: realizaciju godišnjeg programa i finansijski izveštaj o kojem građani mogu diskutovati i odlučiti da li ih prihvataju ili ne, što je praksa koja se nije dešavala u prethodnom radu MZ. Savet takođe daje svoje mišljenje o predlozima građana organima grada, daje mišljenje zboru građana povodom inicijativa i predloga koji se razmatraju na zborovima, potvrđuje odluke donesene na referendumu, odlučuje o pokrenutoj narodnoj inicijativi, odlučuje o zaključivanju ugovora i drugih pravnih poslova uz mišljenje zbora građana, itd. Da, moguće je organizovati referendum, narodnu inicijativu i samodoprinos i na nivou jedne MZ ili manjeg dela grada. Savet takođe može da prikuplja sredstva samodoprinosom, jer ne raspolaže svojim budžetom osim za “hladni pogon” (sredstva koja Grad realizuje putem budžetskih računa MZ).

Poslovi MZ – Dijapazon poslova koje obavlja MZ, već po statutu, može biti širok: od organizovanja građana na uređenju naselja, održavanju higijene i zaštiti životne sredine, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, zdravstvene preventive, samoorganizovane brige o deci, starima i socijalno ugroženima, zaštite od nepogoda (Korona je bila jedna od tih problema), do organizovanja kulturnih, humanitarnih aktivnosti i društvenog života u najširem smislu. Vrlo je važno pitanje stanovanja i održavanja zgrada koje su prethodni sazivi Saveta potpuno ignorisali, iako MZ i jesu svojevremeno nastale povezivanjem stambenih zajednica u socijalističkom periodu (a ponikle su iz Narodnooslobodilačkih odbora).

Sednice/sastanci Saveta MZ – Po važećim statutima, Saveti imaju brojne nadležnosti i obaveze među kojima je aktivno prisustvo i održavanje sednica, najmanje jednom u 6 meseci. Do ovih izbora pokazalo se da građani ne znaju da li su se uopšte održavali sastanci Saveta, a verujemo da će ubuduće biti održavani u daleko većem broju. Ukoliko se pak desi opstrukcija i Savet ne radi svoj posao, građani mogu da ga opozivu putem zbora građana. Ono što je važno je da Savet mora da sazove sednicu ako to traži 15 građana, većina članova Saveta, Nadzorni odbor MZ, odbornik iz Skupštine grada i Radno telo Skupštine zaduženo za MZ (Skupštinski Savet za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu). Ono što je najvažnije u ovom trenutku je da i građani mogu da sazovu sednicu Saveta i učine je javnom, odnosno da na njoj prisustvuju. Rad članova i članica Saveta je volonterski.

Zborovi građana – Jedan od najznačajnijih načina neposrednog učešća građana u radu MZ jesu zborovi građana. Imali smo iskustvo organizovanja zborova u MZ Jugovićevo do 2017. godine kojima smo sa građanima uspevali da rešimo lokalne probleme (na pr. parking, nepostavljanje bazne stanice mobilne telefonije i sl.). Međutim, nakon toga, svima je poznato da čak 6 zborova građana prošli sazivi Saveta MZ nisu sazvali iako su ih građani uredno inicirali. Ako pogledamo statute MZ, zbor građana je vrlo važan instrument i obavezan u mnogim slučajevima: u slučaju već napomenutog izveštavanja o radu Saveta MZ, ali ono što je podjednako važno je razmatranje pitanja od neposrednog i zajedničkog interesa za građane. To zaista može biti sve što građane tišti, uključujući i urbanističko planiranje i izgradnju oko kojih najčešće nisu pitani ili se njihove primedbe odbijaju, kao i mnoga druga pitanja. Zbor građana može da inicira: najmanje 30 građana (negde je to 50, ali najčešće je 30, svojim potpisima), Nadzorni odbor MZ, odbornik Skupštine grada i pomenuto skupštinsko radno telo). Važno bi bilo da nezavisni članovi Saveta koji su u manjini vide da li sami mogu da sazovu zbor građana, jer bi trebalo da je tako. Na zboru građana je moguće delegirati temu, održati diskusiju (ako je potrebno i sa predstavnicima nadležnih institucija za predočen problem) i doneti zaključak zbora građana koji je obavezujući za Savet MZ. Ukoliko Savet radi u interesu građana, tim zaključkom može da vrši pritisak na brojne institucije da bi se on uvažio, a odluka koju sadrži sprovela u delo. Zaključak zbora je vrlo važan jer je njime definisano mišljenje građana povodom nekog problema, koje ne mora da bude u saglasju sa zvaničnom politikom grada, već u interesu stanovnika MZ.

Radna tela – Savet MZ može da obrazuje radna tela (komisije) po temama iz njenih nadležnosti i šire – radna tela za zdravstvo, stanovanje, urbanizam i planiranje itd. itd. Nebo je granica! Što je najvažnije, radno telo može da čini jedan član Saveta koji ga je inicirao i nekoliko građana koji nisu članovi Saveta ali žive na teritoriji MZ i imaju kompetenciju i/ili odluku da se određenim problemima bave. Ovo je važan način uključenja građana u rad MZ, koja, podsetićemo, jeste organizacija građana i treba da ih okuplja u što većem broju, kako bi se izbegla centralizacija odlučivanja i upravljanja mesnom i lokalnom zajednicom.

Javnost rada MZ – I naravno, rad MZ jeste javan, što do sada nije bio slučaj jer su građani često nailazili na zatvorena vrata MZ; nisu znali šta se u njima dešava niti da li se bilo šta dešava, nisu im sazivani zborovi građana, odbijane su im inicijative, a udruženja građana od 2017. godine ne mogu da održe planirane događaje u prostorijama MZ. Javnim radom Saveta MZ i građana je ovo moguće ubuduće promeniti.

Organ grada koji je zadužen za rad mesnih zajednica je Gradska uprava za opšte poslove i njen odsek za poslove mesnih zajednica. Preko ove uprave su zaposleni referenti ili sekretari MZ i svakodnevno treba da sede u njima i da budu na raspolaganju članovima Saveta i građanima. Međutim, kako neformalno saznajemo, dan nakon konstitutivne sednice Saveta, 21. juna, referenti su otišli na godišnje odmore, izgleda kao i svi zaposleni u Upravi za opšte poslove, što znači da članovi i članice novih Saveta MZ nemaju na raspolaganju nikoga da konsultuju, što nije u skladu sa Statutima MZ kao ni sa dosadašnjom praksom u okviru koje su referente na godišnjem odmoru menjale njihove kolege iz drugih MZ kako bi rad MZ mogao neometano da se odvija. U ovom trenutku, to nije slučaj.

Nastaviće se…

Podeli ovaj članak:


Najnoviji članciAutori izveštaja: Branka Ćurčić & Zoran Gajić Izdavač: Grupa za konceptualnu politiku Pred vama je peti po redu Izveštaj Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada, […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 29. 02. 2024.


Dokument koji je pred vama, Predlog za politiku decentralizacije – za očuvanje građanskog karaktera mesne samouprave, dobili su svi koji su raspoloženi da nam se pridruže […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 27. 02. 2024.


Perspektive srpskog društva s kvazielitama i pseudojavnošću Često se može čuti kako nam je društvo duboko podeljeno, da postoji nepremostiv jaz između „dve Srbije“ koje su […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 12. 02. 2024.


Dokumentarni film: Istina, odgovornost, poverenje Film je nastao u procesu zagovaranja građanskog karaktera mesne samouprave, ali se kao ključno nametnulo pitanje poverenja. Naš je utisak da […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 31. 01. 2024.
   
   

Prijavi se i budi prvi koji ćeš
pročitati novi članak© 2022 BiltenSTANAR

Uredništvo biltena

Grupa za konceptualnu politiku
Pariske komune 42, Novi Sad
tel: +381 (0)21 6333 013
konceptualna politika@gmail.com
www.gkp.org.rs
www.inicijativa-samouprava.rs
www.mesnezajednice.rs© 2022 BiltenSTANAR
Vrati se na vrh