Nomen est omen


           
VIDEO STANAR  GKP Objavljeno: 07. 02. 2023.

Sylvain Lazarus: Politički subjekt

Sylvain Lazarus: Politički subjekt

Hronologije sadašnjosti, 2 – Novi ciklus predavanja koji su pripremili Silvain Lazarus, Kler Nioš i Jan Muton

U ovom predavanju se ne radi o predlozima za organizaciju ili akciju, već o fiksiranju nekoliko tačaka intelektualnosti na politiku danas, a samim tim i o pokušaju da se politika stavi na test njene sopstvene stvarnosti. Nakon prvog ciklusa konferencija (2018) i objavljivanja Hronologija sadašnjosti (na srpskom 2020. u izdanju GKP i na francuskom 2022. u izdanju La Fabrique), evo novog pokušaja razmatranja sadašnjosti i onome što se danas dešava sa situacijom politike u današnjoj konjunkturi. Iz nje, Lazaris se fokusira na nekoliko tačaka: rat u Ukrajini, postizborna situacija u Francuskoj, situacija sa izbeglicama i azilantima, i klimatske promene.

Kako je moguće misliti novu intelektualnost politike danas, nakon klasizma, reprezentacije i kolektiviteta? Odnosno, kako ju je moguće misliti nakon nestanka kolektivnog „mi“? Po rečima antropologa Silvena Lazarisa, danas postoje samo individualne subjektivnosti koje su istovremeno i subjekt i objekt države. Upisani smo u prostor države, odnosno vlasti, ali i dalje postoji sopstveni prostor za donošenje subjektivne odluke.

Postavljanje same subjektivnosti u odnos države on tretira kao ozbiljno pitanje, a to je ono što će biti u pitanju sa ovom novom serijom predavanja, kao i sa prvim kojim iznosi predlog političkog subjekta. Masovne situacije ljudi su danas neme kada predlažu bilo šta u odnosu na vlast, te se postavlja pitanje šta možemo u svoje ime da uradimo da se suočimo sa tom tišinom. Po njemu je pitanje države mesto tretiranja pitanja drugog, ili čak jedno od mesta koje raspolaže smeštanjem drugog, onog „on“ u odnosu na „ja“ i „on“ (iz poslednjeg poglavlje Hronologija sadašnjosti – „Nakon Političke organizacije“).

Predavanje Silvena Lazarisa je održano 1. decembra 2022. godine u okviru radionice „Kako pristupiti mišljenju politike i političkom radu u sadašnjostiu Grupi za konceptualnu politiku/GKP, Novi Sad

 

Sylvain Lazarus: Le sujet politique

Chronologies du présent, 2Nouveau cycle de conférences préparé par Sylvain Lazarus, Claire Nioche, Yann Mouton

Il ne s’agit pas, en ce lieu, de propositions d’organisation ou d’action, mais de fixer quelques points d’intellectualité sur la politique aujourd’hui, et donc de tenter de mettre la politique à l’épreuve de son propre réel. Après un premier cycle de conférences (2018) et la publication des Chronologies du présent aux éditions La Fabrique (2022), voici une nouvelle tentative sur le présent et ce qu’il en est aujourd’hui de la situation de la politique dans la conjoncture.

De la conjoncture : je retiendrai :

– La guerre en Ukraine,

– La situation post-électorale en France,

– Les réfugiés, les demandeurs d’asile, ou du droit de passage.

– Le dérèglement climatique

Je relève ces quatre interpellations, non pas qu’il n’y en ait pas d’autres et très pressantes. Mon choix porte sur des interpellations, sur lesquelles je tente de dire, quelque chose dans le champ d’une pensée de la politique. Par interpellation, je désigne ce dont il s’agit d’argumenter la cause politique, dans les termes d’une intellectualité singulière de la politique. Je chercherai à expliciter les valeurs, principes, opérations d’intellectualité qui structurent non pas un jugement, mais des énoncés qui répondraient à l’interpellation. Énoncé que, du temps de l’Organisation politique, on appelait prescriptions sur l’État.

Le placement de la subjectivité propre du rapport à l’État est une grave question, et c’est ce qui sera en jeu avec cette nouvelle série de conférences et la proposition du sujet politique. La question de l’État est un lieu du traitement de la question de l’autre, ou encore comme un des lieux disposant le placement de l’autre, du « il » dans le vis-à-vis du « je » et du « il » (dernier chapitre des Chronologies du présent).

La conférence de Sylvain Lazarus a eu lieu le 1 décembre 2022 dans le cadre de la discussion „Comment aborder la pensée et le travail politique au présent“, Groupe de la politique conceptuelle/GPC, Novi Sad, Serbie.

Prevod / Interprétation : Jelena Nikolić

Video produkcija: GKP / Production vidéo: GPC

Radionica i predavanje su realizovani u saradnji sa Hajnrih Bel fondacijom – predstavništvo Beograd.

La discussion et la conférence ont été réalisées en coopération avec la Fondation Heinrich Böll – bureau de représentation à Belgrade.

Novi Sad, 2022

Povezani tekstovi:

GKP – O ljudi moji, nema ljudi

Branka Ćurčić – Moralistička imaginacija politike

Željko Popović – Šta da se ne radi – politika iznad apatije i aktivizma

Zoran Gajić – Muka po aktivisti

Podeli ovaj članak:


Najnoviji članciAutori izveštaja: Branka Ćurčić & Zoran Gajić Izdavač: Grupa za konceptualnu politiku Pred vama je peti po redu Izveštaj Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada, […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 29. 02. 2024.


Dokument koji je pred vama, Predlog za politiku decentralizacije – za očuvanje građanskog karaktera mesne samouprave, dobili su svi koji su raspoloženi da nam se pridruže […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 27. 02. 2024.


Perspektive srpskog društva s kvazielitama i pseudojavnošću Često se može čuti kako nam je društvo duboko podeljeno, da postoji nepremostiv jaz između „dve Srbije“ koje su […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 12. 02. 2024.


Dokumentarni film: Istina, odgovornost, poverenje Film je nastao u procesu zagovaranja građanskog karaktera mesne samouprave, ali se kao ključno nametnulo pitanje poverenja. Naš je utisak da […]

Podeli ovaj članak:
Objavljeno: 31. 01. 2024.
   
   

Prijavi se i budi prvi koji ćeš
pročitati novi članak© 2022 BiltenSTANAR

Uredništvo biltena

Grupa za konceptualnu politiku
Pariske komune 42, Novi Sad
tel: +381 (0)21 6333 013
konceptualna politika@gmail.com
www.gkp.org.rs
www.inicijativa-samouprava.rs
www.mesnezajednice.rs© 2022 BiltenSTANAR
Vrati se na vrh